vířivka, finská sauna, solná terapie
relaxace v soukromí


Návštěvní řád

Vstup do relaxačního studia
Do relaxačního studia mají povolen vstup pouze osoby zdravé, a to výhradně za účelem relaxace (max. 4 osoby současně). Platí zákaz pro osoby podnapilé, agresivní, pod vlivem omamných látek a také zákaz vstupu zvířat. Děti mladší 15 let mají povolen přístup v doprovodu rodičů.

Povinnosti návštěvníků
Po vstupu odloží každý návštěvník veškerý oděv na místě k tomu určeném (odkládací prostor). Následuje očistná sprcha - řádně se umyje mýdlem a osprchuje. V sauně nesedá přímo na lavici, ale na textil (totéž platí i v odpočívací zóně na lehátku a dvojlehátku). Po použití WC se vždy osprchuje. Dodržuje zákaz kouření, nemanipuluje se svíčkami, nepřekračuje stanovenou dobu pobytu (zákazníci si sami hlídají dobu odchodu) a řídí se pokyny provozovatele. Není dovoleno zbytečně rozlévat vodu po zemi mimo oblast sprch. Ve sprše zatahujte závěs, dveře od sauny zavírejte.
Alkohol je přípustný pouze v malém množství, šumivé nápoje s vystřelovacími špunty je nutné otvírat opatrně. Konzumace jídla je možná pouze mimo vířivku a saunu. Každý návštěvník je povinen používat vybavení studia šetrně a bezpečně.
Pravidla provozu vířivky
Před vstupem do vany odložte šperky a řádně se osprchujte. Do vody nedávejte žádné pěny, oleje, soli a esence. Pokud se koupete v plavkách, nepoškrábejte vanu kovovým zapínáním. Nic nejezte. Do vany neskákejte, nestříkejte vodou, nepotápějte se a nerozlévejte vodu kolem vířivky. Na ovládacím panelu používejte pouze tlačítka označená číslicemi 1, 2 a 3. Nepoužívejte skleněné nádobí a jiné nebezpečné předměty. Při vstupu a výstupu z vany (nebo sprchy) buďte opatrní. Po nepřetržitém hodinovém provozu se vířivka sama automaticky přepne do klidového režimu, nechte ji pár minut odpočinout, než opět zesílíte funkci trysek. Perlička se vypíná sama už po 20 minutách. Napouštění a vypouštění vany provádí pouze personál.
Pravidla provozu sauny
Před vstupem do sauny odložte šaty, šperky, koupací čepice, obuv, plastové výrobky, apod., použijte očistnou sprchu a řádně se osušte. Nesedejte nazí přímo na lavici, použijte textil. V průběhu prohřívání můžete mírně polít lávové kameny připravenou vodou. Po prohřátí použijte ochlazovací sprchu (závěsné polévací vědro). Nechoďte ze sauny přímo do vířivky. Při jakémkoli náznaku nevolnosti opusťte prohřívárnu, běžte se zchladit a odpočinout si.

Povinnosti provozovatele
Obsluha zajišťuje čistotu prostředí. Po každé návštěvě musí vypustit a umýt vířivku a poté napustit čistou vodou. Z tohoto důvodu je nutné zajistit dostatečný časový prostor mezi jednotlivými skupinkami návštěvníků. Personál sleduje dodržování návštěvního řádu ze strany klientů a po ukončení návštěvy zkontroluje vnitřní prostory a vybavení. Řeší také oprávněné stížnosti zákazníků. Provozovatel garantuje návštěvníkům diskrétnost.

Závěrečná ustanovení
Návštěvníci absolvují pobyt na svou odpovědnost. Chovají se tak, aby nepoškodili a neušpinili (masážní olej, vosk, potraviny apod.) vybavení studia. V případě, že dojde k poškození jejich zapříčiněním, jsou povinni vzniklou škodu ohlásit a uhradit. Rovněž hradí provozovateli ušlou tržbu, pokud se nedostaví v předem rezervovanou dobu. Ze studia bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Není také dovoleno zbytečně rozlévat vodu po zemi mimo oblast sprch.

Relaxační studio Nirvána
Trávnická 33, Prostějov
Tel.: 739 952 420
e-mail: dana.hruba72@volny.cz
napište nám vzkaz